MediaMaus logo 2024

Privacyverklaring

MediaMaus.nl, gevestigd aan de Steenoven 49 (6662 VD) te Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

MediaMaus.nl
Steenoven 49
6662 VD Elst
Telefoonnummer: 0616670516
E-mail: info@mediamaus.nl

Maurice De Busschère is de Functionaris Gegevensbescherming van MediaMaus.nl.
Hij is te bereiken via info@mediamaus.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

MediaMaus.nl verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die op MediaMaus.nl verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een contact- of afspraakformulier op deze website in te vullen.
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website van MediaMaus.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

MediaMaus.nl en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. MediaMaus.nl kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. MediaMaus.nl raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat MediaMaus.nl zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met MediaMaus.nl via info@mediamaus.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

MediaMaus.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van nieuwsbrief of gepersonaliseerde aanbiedingen
  • Je te kunnen (video)bellen of e-mailen, indien dit nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening
  • MediaMaus.nl verwerkt ook persoonsgegevens wanneer MediaMaus.nl hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

MediaMaus.nl neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang MediaMaus.nl persoonsgegevens bewaart

MediaMaus.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

MediaMaus.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van MediaMaus.nl, sluit MediaMaus.nl een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MediaMaus.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die MediaMaus.nl gebruikt

MediaMaus.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. MediaMaus.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatst MediaMaus.nl cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat de website op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website van MediaMaus.nl heeft MediaMaus.nl je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MediaMaus.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij MediaMaus.nl een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die MediaMaus.nl van je heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van jouw toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mediamaus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt MediaMaus.nl je om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. MediaMaus.nl reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

MediaMaus.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe MediaMaus.nl persoonsgegevens beveiligt

MediaMaus.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mediamaus.nl